Hållbarhet på Jämtkraft

Varje år låter vi de människor som påverkas mest av vår verksamhet betygsätta hur vi väl utför vårt arbete inom miljö, jämlikhet, arbetsvillkor, mångfald, kommunikation och affärsetik. Vi vill vara det företag som framtiden behöver.

hallbarhet-forbifart-billsta

I års- och hållbarhetsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, vår verksamhets miljöavtryck, hur vi arbetar för att minimera dem, vad vi presterar när det gäller arbetsvillkor, mångfald, affärsetik och självklart det ekonomiska resultatet.

Så jobbar vi med hållbarhet

  • Vi bidrar med så mycket förnybar energi vi kan för energiomställningen och hållbarare energisystem. Vårt mål är att öka vår egenproducerade förnybara el till 2 TWh till år 2020 uppnåddes redan 2016.
  • Vi ska skydda och återskapa ekologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Jämtkrafts miljöfond med sakkunniga inom olika miljöområden ger oss tillgång till en större kunskap som hjälper oss att agera klokare.
  • Vi förbättrar våra produktionsanläggningar för att de ska ge så låga miljöavtryck som möjligt.
  • Våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar aktivt med hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
  • Vi utvärderar varje år vårt arbete för mångfald och jämlikhet och många andra medarbetarfrågor så att vi kan utveckla våra förutsättningar.
  • Vi ställer krav på våra medarbetare som leverantörer och partners, när det gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.
  • Jämtkraft ska ha en ansvarsfull lönsamhet. Vi agerar på en konkurrensutsatt marknad och vi ska självklart gå med vinst, för att vi ska vara ett företag även i framtiden. Men vi delar också med oss till samhället där vi verkar.