Hållbarhet på Jämtkraft

Varje år låter vi de människor som påverkas mest av vår verksamhet betygsätta hur vi väl utför vårt arbete inom miljö, jämlikhet, arbetsvillkor, mångfald, kommunikation och affärsetik. Vi vill vara det företag som framtiden behöver.

Hållbarhet på Jämtkraft

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att göra ständiga förbättringar. Arbetet genomförs av de som jobbar på Jämtkraft. GRIs riktlinjer, Global Reporting Initiative, vägleder oss i arbetet. Vi har också en miljöpolicy och en uppförandekod som guidar oss.

I års- och hållbarhetsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, vår verksamhets miljöavtryck, hur vi arbetar för att minimera dem, vad vi presterar när det gäller arbetsvillkor, mångfald, affärsetik och självklart det ekonomiska resultatet.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2016

Miljöarbete Arbete för miljön

Vårt huvudsakliga bidrag på miljöområdet är att all el och värme ska komma från förnybara energikällor.

Arbete för människor

Vi ska leverera energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi hållbara relationer som en viktig pusselbit.

Arbete för hållbar lönsamhet

Vi strävar efter långsiktig ekonomisk hållbarhet. Våra ägare ställer krav om skäliga vinster samtidigt som vårt arbete ska gynna samhället.