Projekt med fokus på hållbarhet

Vi vill vara ett hållbart företag som framtiden behöver. För att nå dit genomför vi investeringar och projekt.

Aktuella investeringar och projekt

Elbilar och eltrafik

Laddning är en förutsättning att du ska kunna köra elbil, helt nödvändigt för att antalet elbilar ska öka.

Återställning av torvmyr

Projektet med att återställa Jämtkrafts torvmyr vid Ope-Brynjeflon ska maximera den biologiska mångfalden.

Vandringsväg för fisk i Billstaån

Vi arbetar med att återskapa fria vandringsvägar i Billstaån. Tre omlöp och utrivning av en damm kommer att öppna ån för vandrande fisk.

Mer förnybar energi