Projekt med fokus på hållbarhet

Vi vill vara ett hållbart företag som framtiden behöver. För att nå dit genomför vi investeringar och projekt.

Investeringar och projekt

Återställning av torvmyr

Projektet med att återställa Jämtkrafts torvmyr vid Ope-Brynjeflon ska maximera den biologiska mångfalden.

Förbifart Billsta

Vi har återskapat fria vandringsvägar i Billstaån. Tre omlöp och utrivning av en damm har öppnat ån för fisk.

Green Highway

Jämtkraft har jobbat aktivt med Green Highway och med att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur i Jämtland och Härjedalen.

Mer förnybar energi