Elbilar och eltrafik med Green Highway

Laddning är en förutsättning att du ska kunna köra elbil. Och helt nödvändigt för att ökningen av antalet elbilar ska kunna ta fart. Något vi på Jämtkraft gör vårt allra yttersta för att bidra till.

Mamma och barn laddar sin elbil

På Jämtkraft har vi arbetat med laddinfrastruktur för elbilar sedan 2009, som en del i vår strävan mot en ökad andel förnybar energi.

Jämtkraft har jobbat aktivt med Green Highway och med att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur i Jämtland och Härjedalen. Vi vill att du som är elbilist ska ha tillgång till bekväm och smart laddning. Idag finns ett nät av publika laddplatser i Jämtland, Härjedalen, Västernorrland och Trönderlag så att du kan ladda din elbil eller laddhybrid. 

I juni 2016 gick vi in som delägare i CLEVER, den nya laddoperatören på den svenska marknaden. Med CLEVER vill Jämtkraft ta ytterligare ett steg i utvecklingen av laddinfrastruktur och för ett klimatsmartare samhälle. CLEVERs ambition är att göra det så enkelt som möjligt att köra elbil genom att bygga laddstationer, erbjuda laddning, tjänster och all utrustning en elbilsägare behöver.

Nationellt projekt för laddinfrastruktur

Snabbladdstation för elbilar i Jämtland och Västernorrland

Jämtkraft deltog i ett projekt för modern laddinfrastruktur och forskning om användarbeteenden, inom Green Highway. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer installerades i Västernorrland och Jämtlands län fram till den 31 december 2015.

Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet samarbetade för att bygga fler laddstationer inom Green Highway. Ett forskarteam med Mittuniversitetet i spetsen undersökte samhällets och enskilda bilisters inställning till den laddinfrastruktur som byggs. Energimyndigheten var med och finansierade projektet med 7,4 miljoner.

Regeringen har satt upp målet om att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Projektet var en del av att nå fram till det målet. Totalt omfattar projektet 24 miljoner med delfinansiering från projektets aktörer.

– Eftersom antalet laddinfrastrukturprojekt i Sverige är begränsat, finns det tunga nationella förväntningar på vår satsning. Resultaten av studien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen, säger Göran Hamlund utvecklingsstrateg vid Sundsvall Elnät.