Att arbeta på Jämtkraft

Energibranschen står inför spännande utmaningar. Inte minst med digitalisering, ny teknik, klimathot och nya kundbehov. För oss på Jämtkraft är det en möjlighet att få vara med och driva energisomställningen och utveckla framtidens tjänster.

medarbetare vindkraftverk på jämtkraft

Jobbar du hos oss får du en spännande arbetsplats där du har möjlighet att påverka, tillsammans med engagerade kollegor som tror på samarbete. Du har också en viktig roll i samhället eftersom våra verksamhetsområden inom elproduktion, elhandel, elnät och värme är viktiga byggstenar i infrastrukturen. 

Över 100 yrken

På Jämtkraft finns över 100 olika yrken. Med andra ord finns massor med spännande jobb, här jobbar bland annat:

  • Ekonomer 
  • Civilingenjörer
  • Samhällsvetare
  • Elmontörer
  • IT- och verksamhetsutvecklare
  • Kommunikatörer
  • Tekniker 

Följ oss i vår vardag

Följ med några av våra medarbetare i deras vardag.

Snabba fakta

Antal anställda: 339 st (259 män och 79 kvinnor) 
Huvudkontor: Östersund 

Jämtkraft är indelat i nio olika enheter och inom enheterna finns olika avdelningar och funktioner. 

siluett-jk-mint

ELNÄT

Drift, Service investering, Service underhåll, Marknad, Mätsystem, Projekt & utveckling

siluett-jk-rosa

KVALITET & SERVICE

Digital samverkan, Fastighet & lantmäteri, Kvalitet, miljö & säkerhet

siluett-jk-bla

Strategi & innovation

siluett-jk-gul

EKONOMI & FINANS

Ekonomi, Jämtkraft Markets, Upphandling & logistik

siluett-jk-mint

VÄRME

Bränsle, Drift, Underhåll

siluett-jk-rosa

HR

siluett-jk-bla

Elproduktion

Drift, Underhåll, Utveckling

siluett-jk-gul

ENERGILÖSNINGAR

Förvaltning & handel, Kundservice, Kundutveckling, Partner & konceptkunder, Kundnära tjänster och processer

siluett-jk-mint

Kommunikation

Attraktiv arbetsgivare 

En förutsättning för att lyckas driva energiomställningen är kompetenta och engagerade medarbetare. I vår affärsplan finns det tre mål att följa för att sätta fokus på den sociala hållbarheten. Hållbara medarbetare som är trygga, mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är avgörande för att Jämtkraft ska lyckas med ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner 2025 som är ett internt mål. 

En attraktiv och hållbar arbetsgivare

När Energiföretagen Sverige hade sin branschträff den 8 maj i år vann Jämtkraft priset som "Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare 2019" bland dygt 30 bolag i el- och energibranschen. Samtidigt fick Jämtkraft också utmärkelsen "Excellent arbetsgivare 2019" vilket innebär att vi tillhör tio procent av de bästa företagen av faktiska arbetsvillkor i Sverige i samtliga branscher. Umärkelserna kommer från Nyckeltalsinstitutet som mäter företags arbetsvillkor, hälsoklimat och jämställdhet. 

Excellent arbetsgivare 2019

Framtidens arbetskraft 

Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är en framträdande faktor för om Jämtkraft ska lyckas nå sina mål. För att säkra kompetens på lång sikt jobbar vi på olika sätt med att öka intresset för energifrågor i allmänhet och Jämtkraft i synnerhet.  

Bland annat samarbetar vi med olika universitet och yrkeshögskolan i Härnösand när det gäller programmen Elkraftsingenjör och Drifttekniker. Genom att erbjuda praktikplatser hos oss ser vi en stor möjlighet att visa vad vår spännande bransch har att erbjuda, samtidigt som vi får chansen att lära känna en framtida kollega. 

För att attrahera unga till branschen samarbetar vi i ett projekt tillsammans med Handelskammaren som ska erbjuda arbetsmarknadskunskap till skolor i länet för att skapa intresse för energi- och teknik.  

Vi arrangerar också inspirationsdag och minimässa tillsammans med ECC (Energy Competence Center) för elever på grundskolan, tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.