Heta utbildningar

Nu återstartar efterlängtade YH-utbildningar.

heta-utbildningar

Det är Heta Utbildningar i Härnösand som beviljats att starta utbildningarna elkrafttekniker och drifttekniker kraft & värme igen. De bedriver yrkeshögskoleutbildning som är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Utbildningarna, som startar hösten 2018, löper över fyra terminer och är studiemedelsberättigade.

Vill du veta mer?

Se Heta Utbildningars hemsida för behörighetskrav, kursprogram och ansökan.