Jämtkraft och Persson Invest i gemensam satsning på vindkraft

Publicerad 2008-05-26

Jämtkraft och Persson Invest tar nu ett gemensamt tag och satsar på utvecklingen av förnyelsebar energi. Detta sker genom bildandet av ett bolag, JP Vind AB. Målsättningen är att finna och utveckla bra vindkraftlägen i regionen.

- Anledningen att vi väljer Jämtkraft som samarbetspartner är att vi ser stora fördelar med att vi båda har en stark lokal förankring, säger Ulf Ejenstam, ekonomichef på Persson Invest.

Målet är att tillsammans driva på vindkraftutvecklingen i regionen genom att skapa en plattform för vindprospektering, mätningar och tillståndsprövningar för vindkraftparker. Om förutsättningarna visar sig vara tillräckligt bra kommer bolaget även att investera i medelstora och stora vindkraftparker.

- Vi kompletterar varandra bra då Persson Invest är markägare med erfarenhet av att nyttja skogen och vi som energiföretag har erfarenhet av vindkraft och utveckling av förnybar energi, säger Ulf Lindqvist, stabschef på Jämtkraft.

En utvärdering av en vindkraftpark med 10-20 vindkraftverk i Moskogen, söder om Järpen, blir första steget i det nya samarbetet mellan Jämtkraft och Persson Invest. Bolaget kommer därefter att fortsätta utveckla vindkraftlägen och ser inga begränsningar att enbart hålla sig inom Jämtkrafts elnätsområde eller på ägarnas egna marker. Persson Invest är ägare av fastigheten i Moskogen, söder om Järpen. Inledningsvis kommer det nya bolaget, JP Vind AB, att titta mer detaljerat på området och planera för placering av vindparken. Vindmätningar kommer att göras. En vindkraftpark kan tidigast stå klar 2010.

- Persson Invest är stor förbrukare av el och därför är detta samarbete ett sätt för oss att även ur ett miljöperspektiv, se över vår elförsörjning, säger Ulf Ejenstam.

Vindkraft är inget nytt för Jämtkraft som har ett vindkraftverk i drift i Almåsa sedan 2002 och anläggningen i Hornberget, Malå, med fem vindsnurror, har varit igång sedan 2007.


- Placeringen av vindkraftverken är viktigt för att de ska producera bra med el och därmed vara lönsamma. Våra vindkraftverk på Hornberget har visat sig vara mycket produktiva. De vindkarteringskartor vi utgått ifrån visar att det även blåser bra på denna plats i västjämtland, säger Ulf Lindqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lindqvist, stabschef, Jämtkraft:
063-14 90 37, 070-582 61 43
Håkan Roos, informationschef, Jämtkraft:

063-14 91 35, 070-621 85 86
Ulf Ejenstam, ekonomichef Persson Invest:
063-14 94 86, 070-333 33 10