100% fjärrvärme för Torben

När området Sånghusvallen i Ås började byggas för tio år sedan valde de flesta villaägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet men några valde också att sätta in värmepumpar. Idag har flera av dem helt gått över till fjärrvärme. En av dem är Torben Sundqvist.

Publicerad 2018-08-31

torben

– Valet av fjärrvärme är en kombination av olika saker. Det var läge, pumpen var några år och vi började fundera på vad som skulle kunna behöva bytas. Vi fick ett bra erbjudande på installationen men framförallt så innebar det att Jämtkraft tog över allt ansvar för värmeleveransen. Det är mycket värt för oss. Dessutom tror jag på samordningsvinster. När vi är många som delar på kostnaden och infrastrukturen för fjärrvärmen blir det billigare och bättre för många, säger Torben Sundqvist.

Stabil värmeleverans

Torbens familjs hus var ett av de första husen som byggdes i Sånghusvallen, familjen flyttade in i huset 2009. Frånluftsvärmepumpen kom med huset men familjen valde också att dra fram fjärrvärme till huset men då bara som spets när pumpen inte orkade värma huset.

– Vi tänkte att fjärrvärme var bra som en framtidssäkring, om eller när frånluftsvärmepumpen
skulle börja krångla. När vi gick över till att bara ha fjärrvärme plockade vi bort pumpen. Jämtkraft tog hand om allt arbete och vi har fått bra hjälp. Alla tekniker vi har varit i kontakt med har varit kunniga och proffsiga. De har gjort ett redigt jobb, säger Torben Sundqvist.

Sedan familjen helt gick över till fjärrvärme har de sänkt driftkostnaderna med cirka 5 000 kronor per år. Orsaken till att besparingen blev så stor är en kombination av att frånluftvärmepumpen troligtvis inte fungerade så bra men också att de med full fjärrvärme säkrade ner till 16A elnätssäkring.
– Rent ekonomiskt är det förstås positivt men framförallt har vi en mycket säkrare och stabilare värmeleverans. Med två tonårsbarn är det skönt att veta att det aldrig tar slut på varmvatten till exempel.

Dålig ekonomi med kombiuppvärmning

Torben Sundqvists familj har haft både frånluftsvärmepump och fjärrvärme. Fjärrvärmen gick in när frånluftsvärmepumpen inte orkade värma huset. Men det finns sällan någon ekonomi i att kombinera fjärrvärme med andra uppvärmningsformer.
– Med undantag för solceller, som inte är inkopplade till husets värmesystem, finns det oftast inte någon ekonomisk vinning med att använda andra energilösningar tillsammans med fjärrvärme. Elgolvvärme som till exempel kan vara frestande att lägga in i badrum ger nästan dubbelt så höga driftkostnader om man redan har fjärrvärme i huset, säger Morgan Nielsen, marknadsavdelningen för Värme.