150-åring med själ & karaktär söker entreprenör

Bär du på en idé? Behöver du en lokal för att förverkliga den? Kan Strömbacka kvarn i Hackås passa dig? Hör av dig till Jämtkraft!

Publicerad 2020-04-21

strömbacka kvarn

Jämtkraft söker en hyresgäst som vill bedriva verksamhet i kvarnen i sommar.

Strömbacka kvarn ägs av Jämtkraft men de senaste 25 åren har bolaget arrenderat ut byggnaden och marken där kvarnen ligger till Stiftelsen Hackåsbygden. Arrendet gick ut vid årsskiftet 2019/2020 och stiftelsen vill inte fortsätta att arrendera. Under många år har det varit sommarcafé/-restaurang i lokalen men Jämtkraft är öppen för andra förslag på verksamhet.

Tyvärr lämpar sig inte köket för tillagning av mat, för det krävs omfattande ombyggnation och renovering. Men det kanske finns någon annan idé än restaurang? Eftersom Jämtkraft inte ska fortsätta vara hyresvärdar i framtiden, utan i stället hitta någon som vill ta över fastigheten för gott så kommer lokalen inte att renoveras. Det blir istället möjligt för framtida ägare att själva forma lokalen utifrån sina behov.

Driver du verksamhet eller vill börja med en och tror att Strömbacka kvarn kan passa för ändamålet – mejla till: info@jamtkraft.se.