2020 exceptionellt – även på elmarknaden

Negativa elpriser och rekordmässiga prisskillnader mellan olika landsändar – energiåret 2020 liknar inget annat. Men vad betyder det för dig som elkund? Och vad kan vi vänta av framtiden? Jämtkrafts chefsanalytiker Arne Bergvik reder ut begreppen.

Publicerad 2020-12-22

abstrakt graf

Negativt elpris – smaka på den. Det betyder att den som köper el får betalt för det. Under 2020 har Sverige haft negativa elpriser vid tre tillfällen. Det har aldrig tidigare hänt i Norden.

– Det har varit ett exceptionellt år, med stora svängningar och områdesprisskillnader. Dygnspriset var som mest tjugo gånger dyrare i söder jämfört med norr, säger Arne Bergvik som är chefsanalytiker på Jämtkraft.

Om du som konsument tittar på din elräkning och undrar var det negativa priset syns – då hittar du det inte. Konsumentavtal baseras på ett genomsnittligt månadspris, och det finns skäl att vara glad över det (det kommer vi till).

– Men om du till exempel är ett industriföretag och köper el just den timmen när det är negativt, då får du betalt för att använda den. Eftersom produktion och användning av el alltid måste vara i balans, förklarar Arne Bergvik.

Arne Bergvik

Vad är det då som ligger bakom den ovanliga situationen?

– Vattenkraften i Norge och norra Sverige har varit mycket produktiv i år, mycket nederbörd har gjort att vattenmagasinen är överfulla. Samtidigt gör det milda vädret att efterfrågan på el är lägre än vanligt.

Det här betyder att i norr, där tillgång till vattenkraft är god, är priset lågt. Samtidigt är situationen den omvända i andra delar av landet där behovet är större än produktionen:

– I södra Sverige och Finland är energisystemen till stor del baserat på kärnkraft. Och i år är den kraftigt reducerad på grund av underhåll men också av tekniska- och lönsamhetsmässiga skäl.

Överskott i norr och efterfrågan i söder – då är det väl bara att skicka mer el söderut, lyder kanske den logiska slutsatsen? Men överföringskapaciteten i nätet räcker inte till, och att bygga ut högspänningsledningar tar många år och kräver både politiska beslut och utdragna tillståndsprocesser.

Vad kan vi då vänta oss framöver, kommer priset fortsätta vara lågt?

– Det beror på vädret. Vi har alltså överproduktion i vattenkraften och vintern har börjat mild och våt. Även förra vintern var varm så det finns troligen en förväntan på fortsatt mildväder i dagens prisbild.

Om vintern istället överraskar med högtryck, kyla och klart väder – då lär priserna gå upp rejält.

– Vi kan inte förutspå vädret, så på kort sikt är det svårt att säga något säkert om prisutvecklingen. Men på något års sikt så jämnar tillfällig väderpåverkan ut sig.

Arne Bergvik konstaterar att elpriset just nu är riktigt lågt, men att vi kan räkna med att det också kan komma en period med höga priser. Som sommaren 2018, då det var varmt och torrt.

– Helt klart är att vi går in i en period med stora svängningar.

Hur ska man då tänka som kund? Kan man tjäna på att ha rörligt elpris, ungefär som det varit bra att ha rörlig ränta på huslån?

– Att jämföra med räntor är ingen bra idé, det är mycket mer risk i elpriser än bolån. De flesta är inte bekväma med stora svängningar. I min värld pratar man om riskaptit: många vill undvika riktigt höga priser, och är beredda att avstå chansen till låga priser för att kunna sova gott.

– Den som inte känner för att följa med i svängningarna kan gärna välja ett elavtal med förvaltat pris. Det innebär att elen köps in i förväg av vårt team av förvaltare och oberoende av vilket elprisområde man bor i. På så sätt slipper man de värsta pristopparna och vet vilket elpris man får.

Förvaltat elpris ger också ett visst skydd mot prisuppgångarna som vi kan vänta oss när olönsam kraftproduktion, till exempel kolkraft, stänger för gott i Europa.

– Det finns en stark så kallad megatrend där tiden har runnit ut för fossila energikällor, det är inte gratis att släppa ut koldioxid längre.

De elavtal som de flesta av Jämtkrafts kunder har; Lokalpriset och Jämtpriset, är avtal med förvaltat pris.

Till den som funderar på solceller men tycker att det är svårt att räkna hem investeringen när priserna är låga – vad är ditt råd?

– Solpaneler håller mer än 30 år och det låga elpriset har varat i elva månader. Det vi vet om framtiden är att ombytligheten i priserna kommer att bli större, så med en egen anläggning skapar du på sätt och vis din egen, fysiska säkring av elpriserna. Dessutom blir både paneler och växelriktare billigare allt eftersom tekniken utvecklas.­

– En del undrar kanske varför vi som elbolag vill hjälpa våra kunder att installera solel. Det enkla svaret är att elen behövs!

Samhället står för stora förändringar när industrin ska elektrifieras och fler fordon ska gå på el, förklarar Arne Bergvik, samtidigt som fossilbaserad kraft blir olönsam och avvecklas.

– Som företag har vi ett intresse i att bidra till omställningen, ta med våra kunder som partners, använda tekniken som erbjuds och följa med i utvecklingen.