Vårt partnerskap med Jämtkraft

– Vårt uppdrag är att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att driva sina verksamheter genom enkla och lönsamma avtal. Och det är en stor medlemsnytta med gröna elavtal där du inte måste kompromissa med kostnaden, säger Erik Bengtsson, affärsutvecklare på LRF Samköp.

Publicerad 2016-03-23

erik bengtsson, affärsutvecklare på lrf samköp

Erik Bengtsson, affärsutvecklare på LRF Samköp.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, samlar drygt 150 000 medlemmar inom de gröna näringarna, där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser. Att bidra till en hållbar samhällsutveckling är en självklarhet i verksamheterna – och så även när LRF Samköp väljer leverantörer som kan erbjuda relevanta produkter och tjänster åt medlemmarna.

Som elleverantör har LRF Samköp valt Jämtkrafts dotterbolag Scandem.
– Det innebär att vi kan erbjuda förnybar el med trygghet och svårslaget pris. Vårt uppdrag är att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att driva sina verksamheter genom enkla och lönsamma avtal. Och det är en stor medlemsnytta med gröna elavtal där du inte måste kompromissa med kostnaden, säger Erik Bengtsson, affärsutvecklare på LRF Samköp.

Med LRF Samköps elavtal kan man antingen välja ett rörligt avtal som följer elmarknadens svängningar, eller ett förvaltat avtal där Scandems experter köper in el i förväg när det är som mest lönsamt.

– Jag och mina kollegor har jämfört elpriser åt över 1 000 medlemmar och vet att avtalen är förmånliga oavsett om du använder elen till din privata villa eller till ett sågverk som förbrukar flera gigawattimmar per år, berättar Erik Bengtsson. Många väljer det rörliga avtalet, men det känns tryggt att ha Scandem som partner eftersom de är väldigt kompetenta även när det gäller elförvaltning.

Förutom ansvarstagandet och värnandet om en hållbar samhällsutveckling ser Erik Bengtsson ytterligare en gemensam värdering som är central i samarbetet; långsiktigheten.

– Vi vill ha ett avtal som är konkurrenskraftigt både i dag och på lång sikt, samtidigt som Scandem naturligtvis vill ha långsiktiga kunder. Därför är det viktigt att processen för att bli kund hos Scandem är enkel och smidig, samt att medlemmarna känner sig trygga med Scandem. Och hittills har det fungerat alldeles utmärkt.

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners