Rundabordssamtal om vattenkraften

Vattenkraften har sin ständigt återkommande konflikt: den lokala miljöpåverkan kontra nyttan för det globala klimatet. Jämtkraft i samarbete med Regional Energi valde i sitt seminarium, under Almedalsveckan, att angripa dilemmat på ett annorlunda sätt. I stället för att ställa upp deltagarna på rad på en scen, så placerade man dem vid ett runt bord. Eller rättare sagt tre runda bord, för så många deltog.

Publicerad 2015-07-02

rundabordssamtal_almedalen

Vid varje bord fanns företrädare med olika ingång i vattenkraften – elföretag, fiskeklubbar, myndigheter, miljöorganisationer – som fick sätta sig ner för att ge svaret på frågan: Hur kan du i din roll bidra till att vi kommer överens om vattenkraften, så att den gynnar de intressen som finns?

Diskussionen och engagemanget drog i gång och de olika infallsvinklarna på vattenkraften möttes. När moderatorn samlade upp vad man hade kommit fram till runt borden blev på vissa sätt den konflikt som finns synlig och visade att det handlar inte om en enkel väg fram. Men annat i samtalen visade också på motsatsen. Att det finns en gemensam inställning till vattenkraften värd att samlas kring.

Bästa produktionsslaget

Även om det kom fram synpunkter kring var utmaningarna finns för vattenkraften och hur de kan lösas var ändå seminariets stora behållning att själva samtalen kom till stånd.

– Det mest positiva med det här är att vi faktiskt sitter här, så många samlade krafter. Vi har tidigare befunnit oss i skyttegravar men jag tycker att vi är på väg upp. Det finns en vilja att ta diskussionen och att diskutera sakligt, summerade Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Just detta höll flera av dem som var med på seminariet med om.

– Jo, det är en stor grej att vi samtalar så här, samtalsklimatet är bra, sa Björn Sjöberg från Havs- och vattenmyndigheten, som tycker att den nationella strategin för vattenkraften som har tagits fram fungerar som ett bra verktyg för att ta frågan vidare, för dialogen har den varit förlösande, menade han.

Utgå från den nationella strategin

Anette Björlin från WWF höll med om att samtalet i sig denna dag hade en huvudpoäng och hon tyckte också att den nationella strategin är en bra utgångspunkt.

– Vi vill att den utvecklas och förankras, men som start är den bra, sa hon och höll med Hans Kreisel om en av seminariets stora poänger:

– Att vi är så överens om att vattenkraften är bra är positivt

Så det var inte mycket att orda om när seminariet övergick i mingel. Bilden var satt, det behövs mer av samtal vid runda bord än hårda möten i domstolen.

Källa: www.svenskenergi.se


Du hittar filmklipp från seminariet i vår youtubekanal.