Ändrat fjärrvärmepris

Från och med den 1 februari 2007 höjer vi fjärrvärmepriset med 4 procent eller 2 öre/kWh exklusive moms. Efter höjningen är fjärrvärmepriset i Östersund och Krokom fortfarande bland de lägsta i landet.

Publicerad 2006-12-01

Vi har under en lång period haft en väldigt gynnsam prisutveckling på fjärrvärme. Den senaste prisjusteringen gjordes 1 februari 2003. Bakgrunden till kommande höjning är framför allt ökade biobränslekostnader. Höjningen ger en kostnadsökning för en villakund med cirka 33 kronor i månaden exklusive moms.

Fjärrvärmepriset i Östersund och Krokom är fortfarande bland de lägsta i landet. Priset ligger ungefär 25 procent under riksgenomsnittet. Fjärrvärmen är ett konkurrenskraftigt alternativ, både vad gäller pris och miljö. En villakund med direktverkande el kan nästan halvera sina uppvärmningskostnader med fjärrvärme.

För ytterligare information kontakta gärna:
Sven-Erik Trulsson, Försäljningschef 063-14 91 73
Mikael Marklund, Fjärrvärme 063-14 90 10