Angående bemanningen i Hissmofors

Publicerad 2011-12-12

 I en artikel som publicerades den 11 december ställer Stoppafusket.nu sig frågande till om NCC Construction följer gällande lagar och regler beträffande sin utländska arbetskraft vid ombyggnationen av Jämtkrafts kraftstation i Hissmofors. Jämtkraft vill därför förtydliga att vi gjort en korrekt upphandling av byggentreprenaden och fått skriftliga garantier av NCC Construction om att gällande lagar och regler följs.

Jämtkraft har gjort en korrekt upphandling av byggentreprenaden vid Hissmofors kraftstation och där krävt att entreprenören ska följa gällande lagar och regler för all sin personal. Inom NCC Constructions uppdrag är bolaget självt ansvarigt för att säkerställa att så är fallet.

Detta har sedan kontrollerats genom att NCC Construction ställt intyg gentemot Jämtkraft att de bemanningsföretag och andra resurser som entreprenören ämnar använda är kvalitetssäkrade.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72