Angående debattartikeln om Långforsen

Jämtkrafts debattartikel om renoveringen av Långforsens kraftstation gav upphov till en del funderingar, frågor och kommentarer. Jämtkraft vill därför göra följande förtydliganden.

Publicerad 2012-11-05

Enligt ägardirektiven, det vill säga de instruktioner från ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre som styr vår verksamhet ska Jämtkraft drivas affärsmässigt. Vårt viktigaste uppdrag är att producera el från förnybara källor. I detta arbete måste Jämtkraft alltid ta hänsyn till ett flertal faktorer, såsom klimatfrågan, närmiljön, samhället runt omkring oss etc.

Vattenkraft har en avgörande betydelse för energiomställningen till förnybara energikällor, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Varje kilowattimme som produceras från förnybar vattenkraft tränger undan motsvarande mängd kolkraft eller annan fossil energi ur systemet.

Renoveringen av vattenkraftstationen i Långforsen innebär inget nybygge. Det handlar om att modernisera en befintlig station som blivit gammal och sliten. Detta kommer att ske inom ramen för den befintliga vattendomen och innebär ingen förändring av vattenvägarna. Modernisering är tillåten enligt Miljöbalken, under förutsättning att åtgärderna inte innebär någon betydande påverkan på miljön.

Jämtkraft följer gällande lagar och regler. Självklart har vi tillstånd för vår verksamhet.