Angående Jämtkrafts fjärrvärmepriser

Jämtkrafts fjärrvärmepriser ligger för närvarande på en bra nivå. Trots höjningar de senaste åren har vi fortfarande ett mycket bra pris jämfört med andra fjärrvärmeföretag och vi är billigare än till exempel alternativet att konvertera till bergvärme.

Publicerad 2013-01-23

Tidigare höjningar har huvudsakligen berott på kraftigt höjda bränslepriser och att elcertifikaten, statens styrmedel för att stimulera ökningen av el från förnybara källor, sjunker i värde och försvinner. En annan orsak är att våra fjärrvärmepriser tidigare varit för låga.

Intäkterna från elcertifikaten upphör helt 2015 och tidigare låg vi alltså på en för låg prisnivå för att kunna klara av detta. Nu har vi kommit upp på rätt nivå och ser i framtiden att vi inte behöver göra några större höjningar.

Som tidigare meddelats höjer vi inget alls i Åre kommun för 2013. I Östersund och Krokoms kommuner höjer vi med två procent. Vi har också lovat att inför 2014 höja med som mest två procent, utifall vi ser att vi måste höja. Även 2015 har vi sagt att eventuella höjningar endast blir några procent.   Det är viktigt för oss att informera våra kunder om prisförändringar och redovisa de orsaker som ligger bakom. Därför bjuder vi varje år in till kunddialoger, där till exempel representanter för Fastighetsägarna ges möjlighet att ta del av informationen och ställa frågor.

Träffarna har varit välbesökta och uppskattade av såväl Jämtkraft som av dem som deltagit.  Sammanräknat har vi träffat cirka tio procent av våra kunder personligen. Alla våra kunder får dessutom information via brev.