Angående Miljöaktuellts svarta lista

Miljöaktuellt har nominerat Jämtkrafts vd Anders Ericsson på sin ”svarta lista”. Nomineringen bygger bland annat på händelser från 2011. Det har hänt mycket på miljö- och hållbarhetsområdet sedan dess, nedan följer några exempel.

Publicerad 2013-01-28

Jämtkraft har bland annat deltagit i ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Bergs kommun där vi just undersöker möjligheterna att skapa fria vandringsvägar i Billstaån.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jamtkraft/pressrelease/view/jaemtkraft-deltar-i-samarbete-kring-biologisk-maangfald-i-billstaaan-747942

Vidare har vi skapat en miljöfond som ska finansiera aktiviteter som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till vår verksamhet. I maj presenterade vi vår första hållbarhetsredovisning någonsin.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jamtkraft/pressrelease/view/jaemtkraft-bildar-miljoefond-688815   http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jamtkraft/pressrelease/view/jaemtkraft-presenterar-sin-foersta-haallbarhetsredovisning-765150

Noteras kan också att Jämtkraft ökade mest på listan över Sveriges mest hållbara varumärken, IDG:s undersökning Sustainable Brands.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jamtkraft/pressrelease/view/jaemtkraft-aarets-uppstickare-inom-haallbara-varumaerken-743801

Jämtkraft har även varit en starkt bidragande orsak till att Östersund utsetts till Årets elbilskommun 2012. Ett steg på väg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

http://ostersund.se/omoss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelanden/ostersundarsverigesbastaelbilskommun20122013.5.7c9b417513c116e5a14edc.html

När det gäller den påstådda ”smygupprustningen” av Långfors kraftverk kan konstateras att Jämtkraft ägs av tre kommuner. Vi lyder under offentlighetsprincipen och vår verksamhet styrs av myndighetsbeslut, vattendomar etc. Vi har således inga möjligheter att göra någonting ”i smyg”. Vi försöker tvärtom så gott vi kan att informera och förklara.

http://op.se/opinion/debatt/1.5258417-att-renovera-langforsens-kraftstation-ar-en-god-affar-for-jamtkraft-och-vara-kunder

I frågan om biologisk mångfald är detta sedan länge en del av Jämtkrafts miljömål och en självklarhet i vårt dagliga arbete. Detta förtydligade vi i samband med diskussionerna kring Billstaån 2011.

http://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/nyhetsrum/felaktig-bild-av-jamtkraft-sprids/