Ångan stiger i värmefabriken

I takt med att temperaturen sjunker utomhus stiger ångan i kraftvärmeverket i Lugnvik. Dygnet runt snurrar maskinerna som värmer vattnet i duschen och elementet i sovrummet men som också producerar en stor del av den el som används i våra hem.

Publicerad 2018-10-30

kraftvärmeverket i lugnvik

Foto: Sandra Lee Pettersson

Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad. 

– Bränslet som används för att värma vattnet i fjärrvärmeverket kommer från förnybara energikällor, mestadels från regionen. Det är till exempel rester från skogsavverkning, träavfall från träindustrin eller inlämnade julgranar. Material som annars skulle gått till spillo. Ett varmvattensystem under jord till många hus och en värmeanläggning istället för flera tusen, det är att använda våra naturresurser optimalt, säger Morgan Nielsen vid Jämtkraft Värmes marknadsavdelning. 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme, enligt branschorganisation Energiföretagen. I de områden där fjärrvärmenätet är draget i Jämtkrafts tre ägarkommuner, Krokom, Åre och Östersund, värmer de flesta sina bostäder och lokaler med fjärrvärme. 

Cirkulärt system 

Fjärrvärme innebär att en fastighet värms upp med hett vatten som transporteras dit via rör i marken från fjärrvärmeverket. När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma fotbollsplanen på Jämtkraft Arena så att den blir isfri. På värmeverket värms sedan vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet. 

– För dig som kund är det ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningssystem. Du ställer själv in hur varmt du vill ha det i fastigheten, sedan sköter fjärrvärmecentralen resten, säger Morgan Nielsen. 

El från Lugnvik 

Det är skillnad på ett fjärrvärmeverk och ett kraftvärmeverk. Det förstnämnda producerar enbart värme medan ett kraftvärmeverk producerar både värme och el. I Jämtkrafts kraftvärmeverk  
tillverkas alltså både el och värme på samma gång. Enkelt förklarat fungerar det så att vatten kokas upp med hjälp av eldning av förnybara spillprodukter från bland annat skogsbruket. Ångan från det kokande vattnet sätter fart på turbiner som snurrar och driver en generator som i sin tur omvandlar rörelsen till elektrisk energi – det vill säga el. Uppemot 35 procent av det som eldas i kraftvärmeverket i Lugnvik kan bli el och resten blir fjärrvärme. 

– Bränslet används maximalt och Lugnviks kraftvärmeverk är också extremt effektivt. Med vår rökgasrening tas även energin i rökgaserna tillvara och den totala verkningsgraden är upp emot 100 procent, säger Morgan Nielsen. 

Pålitlig el och värme oavsett väder 

Det talas mycket om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind och sol. Här har kraftvärmeverken en viktig funktion.  

– Fjärrvärme är pålitlig energi under alla förhållanden. När vi behöver el och värme allra mest under den kalla och mörka årstiden levererar kraftvärmeverken också som mest, säger Morgan Nielsen. 

Visste du att… 
 

  • Fjärrvärmesystemet byggdes för att få renare luft. Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. 

  • Fjärde generationens fjärrvärmeDet innebär att man har lägre temperaturer i systemet genom att ta vara på den spillvärme som finns i samhället i stället för att använda olika bränslen för att producera värme. Smarta hus och smarta system forskas det också mycket på, liksom på hur fjärrvärmenätet, och även våra byggnader, ska kunna fungera som energilager och samspela med elnätet. 

  • Sverige förebild i Europa. Produktion av värme och kyla är den största energisektorn inom EU och hela 75 procent av bränslena är ännu fossila. Många länder i Europa satsar för fullt på att bygga ut fjärrvärmen som ett led i miljö- och klimatarbetet. Sverige ses här som ett föregångsland och vi delar med oss av den kunskap vi i Sverige har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. 

Källa: Energiföretagen