Åre först i världen med digitaliserat fjärrvärmenät

Digitalt styrd fjärrvärme optimerar värmen och spar energi i bostäder och lokaler. När det är som mest aktiviteter och rörelse i bostaden, till exempel morgon och kväll, prioriteras varmvattenanvändning istället för värme. Målet med digitaliseringen är mer resurssnål och bättre fördelad fjärrvärme.

Publicerad 2018-05-31

flygbild över åre

 Våra privat- och företagskunder kan själva styra värmen utifrån deras behov och vi på Jämtkraft kan jämna ut effekttoppar med hjälp av systemet, säger Peter Lodén, vid Jämtkraft Värme.

Under morgonen och kvällen går det åt som mest energi, framför allt till varmvatten och i synnerhet i Åre under högsäsong. Med digitalt styrd fjärrvärme ”lånar” Jämtkraft effekt från uppvärmningen under några timmar för att prioritera varmvatten, för att sedan ”lämna tillbaka” när belastningen inte är lika stor.

– Man kan säga att vi utnyttjar lagrad energi i husen, samtidigt som vi jämnar vi ut effekttoppar och därmed undviker att maxa systemet och köra igång våra reservpannor. Med jämnare drift av värmeverket ökar verkningsgraden samtidigt som utsläpp i Jämtkrafts produktionsanläggningar och förlusterna i fjärrvärmenätet minskar. Det är att använda fjärrvärme på bästa sätt, säger Peter Lodén.

Unikt självlärande pilotprojekt

Samtliga 180 fjärrvärmekunder i Åre erbjuds nu att vara med i pilotprojektet THERMO-S ARE som drivs av Jämtkraft, Uppsalaföretaget Ngenic, med stöd från Energimyndigheten. Digital styrning av fjärrvärmenätet bygger på en mängd insamlade data såsom faktisk användning, ute- och innetemperaturer, veckodag, tid på säsong och väderprognos.

– Genom digitaliseringen får vi en samverkan mellan fastigheterna som gynnar alla ännu mer, inklusive miljön,  än vad man kan åstadkomma per fastighet. Tekniken är beprövad, och finns redan i världens smartaste elnät, säger Björn Berg vd på Ngenic.

På fjärrvärmens undercentral placeras en styrdosa som samlar in informationen. Dosan kommunicerar med värmeväxlaren och ger besked om hur mycket värme som ska ledas ut till elementen.

– För att värmeverket ska kunna drivas så jämnt och effektivt som möjligt ska styrsystemet ge prognoser för framtida värmebehov. Med hjälp av maskininlärning lär sig prognosmotorn att ta fram allt mer träffsäkra prognoser i takt med den digitala informationen samlas in, säger Peter Lodén.

Stora variationer i Åre

Att leverera fjärrvärme i Åre är speciellt. Värmesystemet ska fungera lika bra när det är 1 400 bofasta i byn som när det är 10 000-tals gäster. För att få så bra fördelad värme som möjligt digitaliseras därför fjärrvärmenätet på prov i samband med att Jämtkraft bygger ett nytt värmeverk på andra sidan sjön ”Sösia”.

– Fjärrvärmenätet i Åre är det första i världen där hela nätet digitaliseras och även inkluderar styrning hos kunderna. Åres fjärrvärmenät ska bli ett ledande konkret exempel på svensk fjärrvärmeteknik internationellt, säger Peter Lodén.

Fakta om THERMO-S ARE

  • Cirka 180 kunder, varav cirka 75 villor, erbjuds att delta kostnadsfritt
  • Installeras 2018
  • Utveckling av program för datainsamling 2018/2019
  • Testperiod 2019/2020
  • Projektet avslutas 2020 och övergår då i permanent drift