Åre Höstmarknad 26-28 september

Vi finns på plats i Åre under höstmarknaden. Du hittar oss och vår utställning om vindkraft, elnät, värme och stadsnät på stationshuset.

Publicerad 2008-09-23

Vår utställning tar bland annat upp vindkraftsatsningen i Åre kommun. Tillsammans med Persson Invest planerar vi för 10-20 vindkraftverk vid Moskogen utanför Järpen. Vindkraftparken förväntas leverera 40 MW el. Det räcker till hushållsel i 8 000 hem och är en viktig satsningen för att nå EU:s klimatmål för år 2020.

Vi investerar även för en fortsatt utveckling av elförsörjning i Åredalen. Utbyggnaden av elnätet är klar under 2010. Då bedömer vi att det finns tillräcklig kapacitet i bygden för en överskådlig framtid.

Åre Höstmarknad startar fredag kväll med en stor invigning och avslutas på söndag.