Avbrotten till följd av Dagmar är över

Elen ska nu vara tillbaka för samtliga Jämtkrafts kunder. Som mest var 6 000 av Jämtkrafts kunder utan ström på grund av stormen Dagmar som blåste in under annandag jul. Tack vare att Jämtkraft vädersäkrat elnätet och ett intensivt reparationsarbete hade de flesta kunderna strömmen tillbaka ett dygn senare.

Publicerad 2012-01-02

Störningen i Jämtkrafts elnät började i huvudsak i södra Storsjöbygden tisdagen den 26 december. 6 000 av Jämtkrafts elnätskunder blev då strömlösa. På morgonen den dagen efter hade 3 000 kunder fått tillbaka strömmen. Och kvällen den 28 december kopplades den sista mellanspänningsledningen in och de allra flesta kunder hade ström igen.

Från tisdag till torsdag jobbade 35-40 Jämtkraftare plus entreprenörer, skördare och skogsarbetare med störningen. Två helikoptrar gick oavbrutet under flygbar tid för ledningsbesiktning. Under nyårshelgen fortsatte reparationerna av lågspänningsfelen och borttagande av träd från ledningarna.

En starkt bidragande orsak till att skadorna inte blev större är att Jämtkraft grävt ner en stor del av ledningarna i marken, för att elnätet ska stå emot hårt väder.

- Många fler kunder hade kunnat bli strömlösa om vi inte vädersäkrat elnätet, säger Jan Berglund, chef Jämtkraft Elnät.

Elen ska nu vara tillbaka för samtliga Jämtkrafts kunder. Men arbetet med att ta bort träd i ledningsgatorna fortsätter. Det kan ge upphov till nya planerade avbrott med kort varsel.

- Det är fortsatt viktigt att ingen går i närheten av nedfallna ledningar eller träd eftersom de kan vara strömförande, säger Jan Berglund.