Avbrottsersättning med jämkning

Jämtkrafts styrelse har nu beslutat hur avbrottsersättningen för strömavbrott ska utfalla till våra elnätskunder.

Publicerad 2006-12-12

Alla kunder som haft avbrott längre än 12 timmar kommer att få ersättning, men under åtta timmar natten mot 21 oktober rådde sådana förhållanden att det enligt lag är skäligt att åberopa jämkning.
Under perioden 18 oktober till 7 november inträffade i fyra omgångar många störningar på elnätet till följd av snö och storm. Första vågen med blötsnö svepte in över elnätområdet torsdag kväll 19 oktober och orsakade fram till lördag morgon 72 avbrott i nätet. Under den aktuella perioden var 8 931 kunder utan ström i mer än 12 timmar. Den här storleken på avbrott har inte inträffat under de senaste 20 åren.

Enligt den lag som gäller sedan 1 januari 2006 skall elnätbolagen betala ersättning till kunder som varit utan ström mer än tolv timmar. Ersättningen ökar ju längre avbrottet varat. I lagen står också att "ersättningen jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen av el behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker." Regeringskansliet uttrycker att avbrottsersättningen kan jämkas om "arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att linjemontör inte kan skickas ut."

Under åtta timmar natten mot 21 oktober bedömde driftledaren på Jämtkraft att riskerna för personalen var för stora för att tillåta arbete ute i terrängen. I beckmörker, med minst en halv meter blötsnö och stor risk för att träffas av sylvassa fallande trädtoppar och grenar gick det inte att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö. Situationen överensstämmer helt med vad som sägs i lagen om möjlighet till jämkning.

Jämkningen i det här fallet blir att avdrag om minst 260 kronor per kund som varit drabbat av avbrott mer än 12 timmar. Totalt betalar Jämtkraft 9 miljoner kronor i avbrottsersättning efter jämkningen. Ersättningen beräknas utifrån varje kunds faktiska avbrottstid och betalas ut genom kreditering på fakturan senast i slutet på april 2007.

För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Roos, informationschef, 063-14 91 35, 070-621 85 86 Ulla Möller, marknadschef, 063- 14 93 36, 070-687 69 97