Lek och lär med energi på Jamtli

Var kommer energin ifrån, hur fungerar den och vad menas med ren energi? I Barnens Energilek på Jamtli får barn leka sig till kunskap kring sol, vind och vatten. Leken ger förståelse för hur energi produceras och konsumeras samt att vi måste hjälpas åt för att få allt att fungera.

Publicerad 2017-07-04

– Energileken visar på ett pedagogiskt och roligt sätt samverkan mellan energiproducenter och energikonsumenter. Barnen får leka med och lära sig om energi i en enkel form, säger Magnus Stafverfeldt, utställningsansvarig vid Jamtli.

Gräv med vind

Med hjälp av vattenhjul, vindkraftverk, solkraft och muskelkraft kan barnen producera energi som kan nyttjas i lek med sågverk, grävskopa och i ett hus med tvättmaskin, spis och radio. Barnen får på ett konkret sätt lära sig att det behövs energi för att driva alla moment, att utan energi fungerar ingenting. Barnen är själva energiproducenter och måste se till att det finns tillräckligt med energi för de saker de vill leka med.

– Om de vill leka mycket så krävs det mycket energi och om de vill leka lite så krävs det mindre energi. Drar de igång vindkraftverket så kan de till exempel använda grävmaskinen och om de vinklar solcellerna rätt kan de starta radion och spisen i köket. Brassar de på med mycket energi kan de starta sågverket och såga sina egna brädor, förklarar Magnus Stafverfeldt.


Magnus Stafverfeldt, utställningsansvarig vid Jamtli.

För att barnen enkelt ska se hur mycket energi de producerar och använder finns en mätartavla som uppdateras i realtid. Grävmaskinen är mest populär bland barnen.

– Det första barnen springer till är grävmaskinen som de drar igång med hjälp av vindkraftverket. När vi öppnade Energileken hade vi 10 000 starter på grävmaskinen under de fyra första veckorna, det säger något om hur populär den är berättar Magnus Stafverfeldt.

Favorit på Jamtli

Energileken är populär. Under försäsongen innan turistsäsongen drar igång kommer både förskoleklasser och fritidsverksamhet till Jamtli. Under en förmiddag kan det vara så många som 150–200 barn som leker och lär om energi. Jämtkraft är medfinansiär och samarbetspartner till Energileken.

– För oss är Energileken en fantastisk möjlighet att dela med oss av kunskap om hur energi fungerar. Vi är alla helt beroende av energiförsörjning men få av oss tänker till vardags på hur det egentligen fungerar. Här blir det osynliga synligt, greppbart och begripligt för både barn och vuxna, säger Kai Lundin, sponsoransvarig vid Jämtkraft.

Samarbetslek

Energileken tog fart under början av 2000-talet när Jamtli spånade på en ny aktivitet för barn kring energi- och miljöfrågor. Jämtkraft kom in i projektet som en naturlig samarbetspartner och idén till Energileken växte fram.

– Vi har stor kunskap inom energiförsörjning och miljö som vi gärna vill dela med oss av och öka kunskapen kring, framförallt bland de yngre. Energileken är ett bra och konkret sätt att bidra till ökad medvetenheten kring energi- och miljöfrågor. Det är ett mycket positivt samarbete med Jamtli och flera andra företag, säger Kai Lundin.

Barnens energilek på Jamtli är en populär sommaraktivitet.

Energi och miljö

Förutom att lära sig praktiskt om hur energi fungerar i grunden så får barnen en koppling mellan energibehov och miljöutmaningar. Magnus Stafverfeldt tycker att barn generellt sett är väldigt miljömedvetna.

– De ser att miljön inte mår bra och de förstår att det är vi människor som har ställt till det för oss. De kan allt om källsortering och vet att vi borde cykla mer istället för att använda bilen. Däremot är det svårt för dem att sätta ord på hur vårt energibehov har en koppling till miljöproblemen och att energi handlar om mer än elektricitet. Här får de förståelse för att ju mer energi man behöver för att kunna se på tv, köra bil eller tvätta, desto fler konsekvenser får det för miljön, säger Magnus Stafverfeldt.

Magnus tycker att man ska komma till Barnens Energilek för att det är roligt, för både barn och vuxna. Jamtli använder leken som pedagogik inom hela verksamheten.

– Vi vill ju att man ska lära genom att leka, det är ju själva pedagogiken. Sen har vi ju budskapet att barnen ska komma lite närmare miljöproblematiken kopplat till energibehovet. Så ta med era barn, lek och ha roligt – samtidigt som ni lär er om energifrågor! avslutar Magnus Stafverfeldt.

Om Barnens Energilek

  • Öppen för allmänheten under Jamtlis öppettider sommarsäsong.
  • Riktar sig till barn från 5 år och uppåt.
  • Förskolor och fritidsverksamhet kan boka Energileken under försäsong. Jamtlis pedagoger leder, visar och förklarar hur allting fungerar.