Bekväm hållbarhet utan strul

Var tredje svensk är intresserad av smarta hem och smart elförbrukning men tolerans för strul med ny teknik är låg. Smarta lösningar måste vara hållbara på riktigt, inte bara ur miljösynpunkt utan även ekonomiskt och praktiskt.

Publicerad 2018-07-03

kairos

– Den som kan minimera tidstjuvar och vardagsstrul upplevs som en vinnande leverantör. Men att ta fram tekniska lösningar för den krävande och kunniga moderna konsumenten är tufft. Det måste fungera klanderfritt och bli rätt från början, man får inte en andra chans, säger Lars Skoglund, partneransvarig vid Jämtkraft.

Krånglande teknik irriterar

Cirka en fjärdedel av svenskarna tycker att krånglande maskiner och teknik är ett stort störningsmoment i livet. Icke fungerande teknik är varken bekvämt eller hållbart. För leverantören gäller det att verkligen tänka igenom lösningar som kan vara hållbara på riktigt, både för miljön, bolaget och det egna hemmet utan att kostnaderna blir oacceptabla, på både kort och lång sikt.

– Här kan så kallade ”tjänstefieringslösningar” vara till hjälp. Det blir ekonomiskt fördelaktigt för kund och leverantör att leverera lösningar som håller så länge som möjligt. Det är ett exempel på hur långsiktigt hållbarhetstänk kan innebära en omstrukturering av affärsmodeller och arbetssätt i grunden, Lars Skoglund, partneransvarig vid Jämtkraft.

Hållbar bekvämlighet — bekväm hållbarhet

Rapporten Hållbar bekvämlighet — bekväm hållbarhet, som Jämtkraft tagit fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future, handlar om svenskarnas krav på morgondagens energileverantörer. Energibranschen står inför stora förändringar. Ny teknik, klimathot och digitalisering driver på utvecklingen och förändrar förutsättningarna i snabb takt.

– Med den här rapporten vill vi ge en möjlig framtidsbild. Vi tittar på unga omvärldstrender men fokuserar framförallt på hur dagens energikunder och konsumenter ser på framtiden, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

För mer information kontakta:
Kristina Andersson, kommunikationschef
kristina.andersson@jamtkraft.se
063-14 93 70