Billstaåns omlöp intresserar forskare

För tre år sedan invigdes omlöpen i Billstaån, vars syfte är att gynna den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen kring Billstaån, Näkten och Storsjön. De tre omlöpen gör att fisk och fauna kan vandra fritt i ån. Omlöpen är Jämtkrafts första – därför är det extra intressant med forskning som visar på nyttan av omlöpen.

Publicerad 2020-10-29

billsta_200923_80a3451

Niclas Carlsson och Frida Sjöborg gör inmätningar av vattnet i Billstaån.

Niclas Carlsson jobbar på Karlstad Universitet och är en del av forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Tillsammans med Frida Sjöborg, tredjeårselev inom Biologi på Karlstad Universitet, besöker han Billstaån i Hackås för att utföra inmätningar – som en del i Energiforsks program inom vattenkraft och miljö.

– Vi vill göra en sammanställning av fiskvägarna som finns här i Billstaån. Vi har bland annat gjort inmätningar av vattenhastighet, bottensubstrat, bottentyp och lutning för att få en så bra beskrivning av fiskvägen som möjligt, säger Niclas Carlsson.

Erfarenheter till framtiden

Projektet ska mynna ut i en exempelsamling, där kunskapsläget inom olika åtgärder kopplat till vattenkraft i Sverige undersöks. Syftet är att sammanställa kunskap från verkliga exempel och lyfta vad som har fungerat och inte – vilket ger viktiga erfarenheter till framtiden. Förhoppningen är även att fiskar och andra organismer i vattendrag ska gynnas av projektet.

– Det kommer utföras många miljöförbättrande åtgärder i vattendrag de kommande 20 åren, så jag tror det här kommer vara till mycket nytta framför allt för vattenkraftsbranschen när de ska utföra sina åtgärder, säger Niclas Carlsson.

Energiforsk forskar i omlöp

Niclas Carlsson.

– Omlöpet är Jämtkrafts första – men inte sista. Första omlöpet var ett lyckosamt projekt och vi vill lära oss mer, säger Susann Handler, Jämtkraft.

Mer om projektet Förbifart Billsta