Bioolja vid viadukt i Åre

För att trygga våra fjärrvärmeleveranser i Åre under våren kommer Jämtkraft  sätta upp en tillfällig värmepanna vid viadukten över till Åre strand i Åre.

Publicerad 2018-02-09

Vår nuvarande fjärrvärmeanläggning på Sösia, vid Åresjöns södra sida, är gammal och ska ersättas av en ny. Den nya anläggningen ska vara klar hösten 2018. Under byggnationstiden behövs reservpannan vid viadukten som backup under vissa tider. Vi eldar den med olja från växtriket som är 100 procent förnybar.
 
Jämtkraft har nyligen tagit bort pelletspannan från platsen vid viadukten och lösningen med en tillfällig panna är just tillfällig. Pannan kommer att finnas på plats och tas bort senast då vintersäsongen är slut i år. Anledningen till att pannan ska stå just vid viadukten är att vi har vår pumpstation där vilket innebär att den platsen utgör knutpunkten för hela fjärrvärmenätet. Två containerliknande delar ställs upp där den ena är en oljepanna och den andra en oljetank.

Destinationsbolaget i Åre samt närboende till viadukten är informerade.