Bolagsfusion

Fyra av Jämtkrafts dotterbolag har upplösts och uppgått i moderbolaget Jämtkraft AB.

Publicerad 2017-12-27

Följande företag är upplösta:

  • Jämtlandskraft AB
  • Jämtlands Mineral AB
  • Åre Fjärrvärme AB
  • Kyrkberget Vindkraft AB

och har uppgått i moderbolaget Jämtkraft AB.

Verksamheten har övertagits

Det innebär att all verksamhet som tidigare bedrevs i dotterbolagen har övertagits av Jämtkraft AB.