Boo Energi och Jämtkraft i fördjupat samarbete

Publicerad 2008-10-30

Jämtkraft inleder ett samarbete med Boo Energi och förvärvar samtidigt 50 procent av aktierna i företaget Boo Energi Försäljnings AB. Genom förvärvet stärks företagens position på den svenska elmarknaden och ambitionen är att växa ytterligare.

Jämtkraft med drygt 80 000 elhandelskunder köper 50 procent av aktierna i Boo Energi Försäljnings AB, ett elhandelsbolag med säte i Saltsjö-Boo, Nacka Kommun. Säljare är Boo Energi ek.för. som behåller resterande 50 procent av aktierna. Avtalen mellan företagen undertecknades tisdagen den 28 oktober.

- Boo Energi påminner på många områden om Jämtkraft, företagen har ett starkt lokalt engagemang, ett väl inarbetat varumärke och vi delar samma värderingar. Genom vårt samarbete vidareutvecklar vi gemensamt elaffären. Båda företagen ökar konkurrenskraften och blir ett starkare alternativ på elmarknaden, säger Anders Ericsson, vd, Jämtkraft AB.

- I den hårdnade konkurrensen om elkunderna måste vi göra ett strategiskt val för att både behålla befintliga kunder och växa i vårt närområde. Tillsammans kan vi vidareutvecklas på ett positivt sätt och eftersom Boo Energi och Jämtkraft delar samma värdegrund finns goda förutsättningar för detta. I det här samarbetet kommer vi också kunna dela på både kunskap och kostnader, säger Hans Parke, vd, Boo Energi Försäljnings AB.

Boo Energi Försäljnings AB har fem anställda och cirka 11 000 elhandelskunder idag. Jämtkraft har en hög andel förnybar egen produktion vilket stämmer bra överens med Boo Energis miljöprofil.

För ytterligare information kontakta:

Anders Ericsson, vd, Jämtkraft AB: 063-14 90 12

Hans Parke, vd, Boo Energi Försäljnings AB: 08-747 51 58

Håkan Roos, informationschef, Jämtkraft: 063-14 91 35

Kjell Sjöberg, vd, Boo Energi ek.för.: 08-747 51 62