Bottenrekord i oljeanvändning

Publicerad 2008-04-22

Endast 0,4 procent olja användes i Östersunds fjärrvärmeproduktion under förra året. Minskad oljeanvändning vid produktion av fjärrvärme är ett viktigt mål i Jämtkrafts miljöprogram.

– Det är särskilt bra med biobränsleeldad fjärrvärme i Östersund eftersom för varje enhet fjärrvärme kan vi producera en halv enhet el i kraftvärmeverket i Lugnvik. Detta minskar vårt behov av att köpa el från den nordiska elbörsen, el som vi inte kan svara för hur den är producerad, säger Göran Englund på Jämtkraft. J

ämtkrafts målsättning är att ha en andel av högst 1,5 procent olja av producerad energi vid fjärrvärmeanläggningarna i Östersund, Krokom och Åre. Under 2007 var andelen olja 1,3 procent vilket innebar att Jämtkraft nådde sitt mål. När 400 villaägare byter bort elvärme till fjärrvärme minskar de årliga koldioxidutsläppen med en mängd som motsvarar avgaserna från 2 500 bilar.

– Vi arbetar kontinuerligt med att öka andelen fjärrvärme genom att bygga ut och ge fler möjlighet att ansluta sig, säger Göran Englund. Idag levererar Jämtkraft fjärrvärme i Östersund, Brunflo, Ås, Krokom, Nälden, Föllinge, Hallen, Mörsil, Järpen, Kall, Åre och Duved.

För ytterligare information kontakta:

Göran Englund, Jämtkraft, 063-14 92 02