Bråda byggtider för Ås och Krokomsbostäder

Nu byggs det nya hyreslägenheter i Krokoms kommun. Först ut blir 22 fjärrvärmda lägenheter i centrala Ås. Men fler ska det bli när allt fler söker sig till kommunen.

Publicerad 2018-11-09

grävare

Det är nya tider för Krokomsbostäder och Kenneth Karlsson. Under sina snart 11 år som vd på det kommunala fastighetsbolaget har det inte alltid varit lätt att fylla lägenheterna. Men nu är läget det omvända – när allt fler intresserar sig för att bosätta sig i kommunen måste bolaget bygga nya hyresrätter för att klara efterfrågan.

– Det fanns en tid då vi hade vakanser men just nu är väntetiden på att få en bostad i Ås tre-fyra år, säger Kenneth Karlsson. 

Det är i just Ås som de flesta bostäderna ska byggas. Men det ska också byggas 16 lägenheter i centrala Krokom och dessutom pågår en planändring för att bygga tio hyreslägenheter i Aspås. Men Ås popularitet står ut.

– Jag tror det är känslan av det som brukar kallas tätortsnära landsbygd som drar. Alltså att du är nära stadens utbud men fortfarande har landsbygdskänslan kvar.

Det är flera projekt som är på gång i Ås. Sjövillan med 40-60 lägenheter i södra Ås som och Freja etapp 2 med 60 lägenheter, som stått stilla efter ett överklagande, är två av dem. Det var i väntan på den processen, som nu är klar och gör att Krokomsbostäder kan gå vidare, som Rösta 2:6 skapades. Och det är de husen som nu ska byggas.

Det blir trähus i två våningar med ettor, tvåor och treor. Husen kommer att värmas med fjärrvärme.

– Det var ett enkelt val. Vi tycker att det är en driftsäker och energieffektiv lösning och vi har bra erfarenhet av både fjärrvärme och Jämtkraft som leverantör. Väljer man värmepumpsteknik krävs det oftast någon form av spetsvärme. Med fjärrvärme kommer vi inte behöva tänka på det. Det blir ett all inclusive-paket.

Kenneth Karlsson, vd på Krokomsbostäder

Kenneth Karlsson, vd på Krokomsbostäder

Det blir däremot inte några lågenergihus på Rösta 2:6. Däremot är planen att sådana ska byggas på Freja etapp 2.

– Det handlar om att tänka på hållbarheten redan i projekteringen. Rätt byggmetoder, rätt materialval, rätt uppvärmning. Sen när husen står klara och vi ska förvalta dem så handlar det om allt från kemikalieanvändning till vilket drivmedel det är i gräsklipparna, säger Kenneth Karlsson och fortsätter:

– Det är att ha en hållbar fastighetsförvaltning över tid och det är vårt bidrag till att hålla nere miljöbelastningen.

Kennet Karlsson poängterar att den fortsätta exploateringen i Ås ska ske varsamt. Inte minst eftersom den attraktiva utemiljön är vad som lockar många till området. I juni 2019 väntas lägenheterna stå klara för inflyttning.

– Vi har jobbat i flera år för att få fram områden som vi kan bebygga och nu är det äntligen dags att börja bygga. Det är många projekt som kommit närmare start. Hyresgästerna väntar på det vi ska bygga och det känns oerhört kul att vi kan möta upp och börja leverera.