Bränsle-ESS-tävlingen är avgjord

Publicerad 2008-01-16

Ingegerd Backlund blev årets Bränsle-ESS med sitt examensarbete om askåterföring i Jämtland.

Ingegerd Backlund är med sitt examensarbete om askåterföring i Jämtland årets Bränsle-ESS och belönas med 10 000 kronor. Motiveringen är bland annat att examensarbetet är väl disponerat, lättläst och informativt, trots att ämnesområdet är svårt.

Ingegerd har utfört sitt arbete vid institutionen för skoglig marklära vid SLU med Jämtkraft AB som uppdragsgivare. Examensarbetet premieras med 10 000 kr. Prisutdelning sker vid Skogforsks utvecklingskonferens i februari 2008.

Bakgrunden till Ingegerds examensarbete är att Jämtkrafts aska enligt Skogsstyrelsens rekommendationer innehåller för mycket tungmetaller för att den ska kunna återföras till skogsmark. Detta trots att vi i stort sett bara eldar material som kommer direkt från naturen. En teori är att de höga halter av tungmetaller som finns i den jämtländska berggrunden tas upp av träden och sedan anrikas i askan. Därför har Ingegerd undersökt vilka halter av tungmetaller det är i den grot, spill efter skogsskördaren, som vi eldar.

Tävlingen gällde arbeten som examinerats under perioden 1 oktober 2006 -31 september 2007.

För ytterligare information kontakta:

Ingegerd Backlund, 0705-33 23 18.