Brunflo ansluts till fjärrvärmenätet

Nu gräver Jämtkraft en fjärrvärmeledning från Östra Odensala till Brunflo. Att Brunflo ansluts till fjärrvärmenätet i Östersund är en viktig del i arbetet med att minska koldioxidutsläppen och förbättra klimatet i kommunen.

Publicerad 2010-06-17

Omkring 380 hushåll i Brunflo har valt fjärrvärme som uppvärmning för sina villor. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med upp emot 20 ton per år för varje normalstor villa som byter direktverkande el mot fjärrvärme. Fjärrvärmen gör även att elförbrukningen i Brunflo minskar med ca 9-10 GWh. Förutom villor har både Östersunds kommun, Östersundsbostäder, Landstinget, ett antal bostadsrättsföreningen och företag anslutits.
– Brunfloborna har efterfrågat fjärrvärme länge så det känns bra att vi snart kan förse dem med värme direkt från vårt fjärrvärmenät i Östersund, säger Peter Lodén, på Jämtkraft.
I Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik produceras fjärrvärmen till hela 90 procent av biobränslen, dit träflis, spån, bark och avverkningsrester från sågverk räknas. Endast en procent olja används. Fjärrvärmen bidrar till mindre klimatutsläpp inte bara genom att utnyttja förnybar energi, utan också genom att ta till vara spillvärme och andra energiresurser som annars skulle slösas bort.
Den nya fjärrvärmeledningen är 11 km lång, följer till stora delar Opevägen och beräknas vara framme vid pumpstationen i Brunflo 1 november 2010. Pumpstationen kommer att byggas i närheten av elljusspårets bilparkering. Fjärrvärmeledningen ska i första hand förse Brunflo med fjärrvärme. Jämtkraft kommer att göra en utredning om eventuell utbyggnad av fjärrvärme för boende mellan Östersund och Brunflo under senare delen av 2011.

Östersunds kommun har beslutat att ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle och utsågs nyligen av Naturskyddsföreningen till landets bästa klimatkommun.
För ytterligare information: Peter Lodén, avdelningschef värme, 063-14 90 35 Ulla Möller, mediatelefon 063-57 74 72