Byggstart av ny kraftstation

I måndags tog Anders Ericsson tillsammans med kommunalrådet Maria Söderberg, Tomas Carlsson vd för NCC Construction, och Roger Nöjdh vd för Andritz Hydro de första spadtagen för bygget av en ny kraftstation i Hissmofors.

Publicerad 2011-03-09

- Vi behöver ersätta den gamla stationen med en ny, för att säkerställa produktionen av förnybar el från vattenkraft i framtiden, säger Anders Ericsson, vd på Jämtkraft.   Nu är det stora byggprojektet i Krokom i full gång. Leveranser av material har redan påbörjats. En fångdamm ska byggas uppströms. Innanför dammen kommer sedan de befintliga gamla kraftstationerna att rivas. Samtidigt schaktas jord- och bergsmassor ut ur utloppskanalen och sedan börjar bygget av en fångdamm nedströms.

Under hösten 2011 inleds byggandet av själva kraftstationen. Vi räknar med att den nya stationen tas i drift under senhösten 2013.   Med en ny kraftstation går det att utnyttja den förnybara vattenkraften mer effektivt. Det rör sig om en förbättring om cirka tre procent av anläggningens kapacitet.