De nya ägardirektiven innebär business as usual

Som tidigare meddelats kommer Jämtkraft att få nya direktiv från våra ägare. Nytt är bland annat att direktiven kring prisnivåer har ändrats. Jämtkraft ska erbjuda ett så attraktivt elpris att bolaget är det självklara alternativet för lokala kunder och priset ska ligga under medianvärdet för motsvarande produkter hos jämförbara företag. Även elnätspriserna ska ligga under medianvärdet bland jämförbara nätbolags priser.

Publicerad 2012-10-25

- Vår målsättning att hålla långsiktigt låga priser är oförändrad. Det är orealistiskt att tro att vi alltid ska kunna erbjuda lägst pris. Vi verkar på en rörlig marknad och Lokalpriset måste därför kunna utvecklas utifrån gällande marknadsförutsättningar, säger Anders Ericsson, VD Jämtkraft.

De nya ägardirektiven innebär en ny policy för utdelning. 2011-2013 ska utdelningarna motsvara 25% av bolagets resultat efter skatt. Företagsledningens syn på den nya utdelningspolicyn är att den är rimlig och fullt jämförbar med utdelningen från andra bolag.
- Det finns en styrka i Jämtkraft som gör mig övertygad om att vi kan hålla långsiktigt låga priser och samtidigt ge en skälig avkastning till våra ägare. Det är en ambitiös målsättning och den ligger fast som tidigare, säger Anders.

De nya direktiven innebär dessutom att våra ägare ges rätt till en engångsutdelning med 100 miljoner kronor. Enligt ägarna görs detta för att täcka finansiella kostnader i samband med förvärvet av Vattenfalls andelar i Jämtkraft.

Anders betonar att Jämtkrafts mål inte kommer att ändras i och med de nya direktiven. Han ser inte heller att de kommer att ha någon påverkan på våra investeringar eller planerade projekt, varken på kort eller längre sikt.

- Vi ser ständigt över affärsmässigheten i vår verksamhet, men ingenting har förändrats när det gäller våra affärsmål och vi tror fortfarande att de är möjliga att nå, säger Anders.
Anders känner också ett fortsatt starkt stöd från ägarna när det gäller Jämtkrafts nuvarande, offensiva strategi.

- Vi måste förstås vårda våra kostnader även framgent, men inte heller det innebär ju någon förändring. Det är fortsatt offensiv satsning som gäller, avslutar Anders.