Dementi angående inbjudan samråd

Vi har felaktigt publicerat en annons om inbjudan till samråd med anledning av koncessionsansökan för fem befintliga 130 kV luftledningar i Östersunds och Krokoms kommun. Vi beklagar det inträffade.

Publicerad 2018-12-14

kraftledningar

Om ni har ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

Kontaktpersoner

Ronny Asplund

Ronny.asplund@jamtkraft.se

063-14 93 48

Jessica Raftsjö-Lindberg

jessica.raftsjolindberg@sweco.se

072-588 50 58