Destination 2011 – uppstartsmöte på Arctura

Jämtkraft kommer att investera närmare en miljard kronor i projektet Destination 2011, ett projekt som syftar till att göra regionens elnät väderoberoende fram till år 2011.

Publicerad 2006-05-04

Totalt berörs drygt 350 mil ledning av projektet. Ett 30-tal personer kommer att sysselsättas hos oss på Jämtkraft och vi kommer att köpa in tjänster motsvarande ett 40-tal personer från olika entreprenörer och samarbetspartners – varje år i fem år framåt. Arbetet kommer att beröra tusentals markägare och olika myndigheter blir inblandade.

Vi förekommer hellre än blir förekomna! Vi vill vara beredda om det som inte får hända ändå händer! Om en storm med liknande dignitet som Gudrun skulle drabba vårt område och vårt elnät är inte ovädersäkrat – vad skulle kunna hända då?

11 000 av våra kunder kan stå utan el- och värmeförsörjning i mer än ett dygn Avbrottsersättningen skulle kunna kosta Jämtkraft 100 miljoner kronor Kraftsamlingen på den koncentrerade ombyggnad av elnätet till mindre än fem år skapar möjligheter – och problem. Den storskaliga ombyggnaden kommer att stimulera fram nya kreativa lösningar på sättet att göra jobbet, t.ex. att förlägga kabel i stor skala. Där vi gräver ner nya elkablar kommer vi samtidigt att förbereda för bredbandsfiber. Många byar och samhällen i Åre, Krokom, Östersund och delar av Berg kommer alltså, tack vare Jämtkrafts storsatsning på upprustning av elnätet, att få möjlighet till bredbandsanslutning via fiber i sitt område. På problemsidan finns naturligtvis att tiden är kort och arbetet måste bedrivas snabbt.

Media är välkomna till vårt uppstartsmöte på Arctura

Ett 100-tal representanter för entreprenörer och myndigheter kommer att delta. Vi börjar med en kort introduktion. Huvuddelen av tiden kommer att ägnas åt diskussioner i mindre grupper, där nya idéer kan diskuteras och olika frågor kan få sina svar. Det kommer att finnas rika möjligheter att intervjua representanter för entreprenörer, myndigheter och Jämtkraft.

Tid: Torsdagen den 4 maj, kl. 14.00
Plats: Arctura, Östersund

Frågor besvaras av:

Tommy Ericsson, presstalesman, tel 070-650 86 40