Diös Fastigheter tecknar nytt avtal med Jämtkraft gällande elleverans och portföljförvaltning

Publicerad 2014-12-19

Diös Fastigheter har idag tecknat ett nytt treårigt avtal med Jämtkraft AB. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2015 innebär att Diös Fastigheter har en leverantör för hela fastighetsinnehavet med en volym på ca 85GWh. Avtalet kompletterar tidigare avtal med en tillkommande volym om ca 35GWh och inkluderar även portföljförvaltning.

Leveransen bygger på en prissäkringsstrategi som innebär att Diös Fastigheter säkrar volymer för flera år framåt samt enbart kommer att handla grön el.

– Detta ger en stor säkerhet i både volym och pris för energiförsörjningen av vårt fastighetsbestånd. Vi har genom avtalet skapat en genomarbetad prissäkringstrategi som ger oss trygghet över flera år. Vi arbetar mycket aktivt med energieffektivisering av våra fastigheter och det känns bra att vi nu enbart handlar grön el, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

– Vi är glada över att få fördjupa vårt samarbete med Diös Fastigheter, jag ser också att vi är företag som står varandra nära i bland annat miljöfrågor och långsiktigt hållbart företagande. Vi är övertygade om att den portföljförvaltningsprodukt som Diös Fastigheter har valt är en mycket bra produkt för dem, säger Anders Ericsson, vd vid Jämtkraft AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Olov Andersson, företagssäljare Jämtkraft AB
Telefon: 063-14 93 20
E-post: lars-olov.andersson@jamtkraft.se

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Lars-Göran Dahl, fastighetschef Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se