Dubbel dragning av autogiro

Av misstag har cirka 1 000 kunder med autogiro fått elfakturan dragen två gånger från sitt konto. Orsaken var att autogirofilen sändes två gånger till bankgirocentralen.

Publicerad 2007-03-05

Pengarna kommer att återställas till kundernas konton så fort det bara är möjligt. Om någon kund blir drabbad ekonomiskt av den dubbla dragningen kommer kompensation att betalas ut. Jämtkraft kommer även att skicka ut ett brev till alla berörda kunder.
 
För ytterligare information kontakta:
Per-Erik Olsson, ekonomiavdelningen, tfn 063-14 90 62 eller 070-513 90 62