Effektiviserade vattenkraftstationer ökar den förnybara elproduktionen

Publicerad 2008-02-01


EU vill minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi. Elproduktion från till exempel vattenkraft ligger därför helt rätt i tiden och Jämtkraft gör sitt för att hålla koldioxidutsläppen nere. Jämtkrafts 17 vattenkraftstationer producerar ett normalår cirka 930 GWh och flera av dem ska nu effektiviseras.

Näsaforsen vattenkraftstation i Hårkan är i stort behov av en övergripande renovering för att undvika haveri. Jämtkraft passar i samband med renoveringen på att effektivisera för en fortsatt långsiktig och ur miljösynpunkt hållbar energiproduktion. Uppgraderingen ger viktiga förbättringar ur både miljö- och arbetsmiljösynpunkt samt en välkommen produktionsökning på 5 GWh, motsvarande 200 eluppvärmda villor.

12 januari 2009 kommer vattenkraftstationen i Näsaforsen att stoppas. Anläggningen ska då få ny turbin som tillverkas i Vaplan. Dessutom ska generatorn uppgraderas och all el- och styrutrustning bytas ut. Som miljöförbättring byts alla mineraloljor ut till miljöanpassade oljor.

Anläggningen förbättras även utifrån person- brand- och driftsäkerhet genom bland annat nya utrymningsvägar, moderna brytare och allmänt modern teknik. Hela arbetet beräknas ta cirka sex månader och nya Näsaforsen ska var i drift i juni 2009.


Faktaruta
Vid Näsaforsen i Hårkan, 5 km söder om Föllinge. byggdes en vattenkraftstation redan 1926. När Östersund Elektriska övertog kraftdistributionen från Hissmofors AB 1963 ingick Näsaforsen. Tio år senare revs anläggningen och en ny byggdes på samma plats. Med nybyggnationen fördubblades fallhöjden och tiodubblades produktionen. Näsaforsens kraftstation som den ser ut idag togs i drift 1975 och har sedan dess drivits i originalskick med normalt underhåll. Kraftstationen har en normalårsproduktion på 65 GWh/år (motsvarar ca 2 600 eluppvärmda villor) och är därmed Jämtkrafts 4:e största vattenkraftstation. Efter effektiviseringen ökar produktionen till 70 GWh/år.


För ytterligare information kontakta:
Sven-Olof Hallén, projektledare, 063-14 93 62, 070-648 74 41.
Tommy Borgh, enhetschef Teknik, 063-14 90 02, 070-288 96 07.