Elinorr-förbundet – ny operativ samverkan mellan elnätsbolag

Publicerad 2008-01-24

För att bli ännu starkare och effektivare och säkra möjligheten att överleva på lång sikt går nu elva mindre och medelstora elnätsföretag i Norrland samman i en sammanslutning, Elinorr-förbundet.

– Vi kommer att samverka inom flera områden inom elnätverksamheten. På det här sättet får vi en gemensam styrka, högre kompetens och mångfalden bland elnätsföretagen behålls, säger förbundets ordförande Göran Sörell, Sundsvall.

Det är i mellersta och södra Norrland som de samverkande elnätbolagen finns, från Gävle till Umeå. – Trots att vi är ett av de större elnätsföretagen i Elinorr ser vi vikten av samarbete för att kunna överleva på sikt, med till exempel ökande kundkrav och nya EU-regler, säger styrelseledamoten Jan Berglund, Jämtkraft.

- Vi har redan börjat samarbeta i elmätningsfrågor med en liknande sammanslutning i Norge som har det passande namnet Elinor, berättar han.

Syftet med Elinorr-förbundet är att främja kort- och långsiktig operativ samverkan, att ta tillvara och utveckla gemensam spetskompetens, att bli kostnadseffektivare och att bli en viktig del i elnätsutvecklingen. Tillsammans har man bättre förutsättningar att leva upp till ökade krav från kunder och myndigheter.

– Vi har startat några gemensamma projekt, bland annat materielupphandling, planer för anslutning av vindkraft och övervakningsplaner, säger Kurt Kindström från Gävle Energi. Elinorr finansieras av medlemsföretagen, men även EU kan komma att vara intresserad av den här satsningen. Personal kommer inte att anställas utan verksamheten bedrivs som projekt med bemanning från de olika bolagen.

Elnätsbolagen som ingår i Elinorr:

AB Kramfors Energiverk

Bergs Tingslags Elektriska AB

Gävle Energi AB

Härnösand Elnät AB

Jämtkraft Elnät AB

Ljusdal Elnät AB

Sandviken Nät AB

Sundsvall Elnät AB

Söderhamn Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB

Övik Energi Nät

För ytterligare information kontakta:

Elinorr-förbundets ordförande Göran Sörell, Sundsvall Elnät, tel 070-652 45 65

Styrelseledamot Jan Berglund, Jämtkraft Elnät, tel 070-212 90 90

Styrelseledamot Kurt Kindström, Gävle Energi, tel 070-200 98 67