Elkunderna fortsatt missnöjda - men Jämtkraft är ett lysande undantag

Jämtkraft har de mest nöjda kunderna i elbranschen. Det visar den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex 2006 som offentliggjordes idag.

Publicerad 2006-12-11

Bolaget toppar klart med kundindex 73,5, den högsta siffra som uppmätts sedan branschen började undersökas. Jämtkraft ligger därmed 18-20 enheter över de tre storbolagen.

– Att vara Sveriges bästa energibolag är inget att stoltsera med, anser Jämtkrafts Informationschef Håkan Roos. Energibranschen har bland de minst nöjda kunderna av alla branscher.

– Men vi är stolta över att vi nu hamnar bland de bästa företagen i Sverige, oavsett bransch. Det har länge varit vårt mål.
Traditionellt får branscher som bank, bolåneinstitut och vård de högsta betygen av sina kunder. Enligt de siffror som är klara för i år ligger de tre bästa bankerna på index 75-77, det vill säga ungefär inom felmarginalen till Jämtkraft. Privata vården ligger strax under, medan privattandläkarna ligger högst på 81,6.

– Nu har vi bevisat att även elbolag kan göra sina kunder nöjda. Men själva är vi inte nöjda förrän vi är allra bäst av alla företag i Sverige, avslutar Jämtkrafts Informationschef Håkan Roos.

För mer information:

Håkan Roos, 063-149135, 070-6218586

Fakta Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är det oberoende instrumentet för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Arbetet med Svenskt Kvalitetsindex drivs inom ramen för ett särskilt institut. Bakom driften står SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) samt den internationella organisationen EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) som håller i jämförande mätningar i närmare 20 länder. Forskning och utveckling inom ramen för kvalitetsmätningarna sker reguljärt vid HHS (Handelshögskolan i Stockholm). Detta garanterar såväl kvalitet som opartiskhet, oberoende och integritet i arbetet. SKI är det enda instrumentet för mätning och presentation av brukarnas bedömningar på samhällsnivå.