Ett av Sveriges största elnätsföretag väljer Jämtkraft

Jämtkraft har fått uppdraget att utföra finansiell portföljförvaltning för Ellevio. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och avtalet omfattar prissäkring för de nätförluster som Ellevio måste köpa upp.

Publicerad 2016-03-21

Jämtkraft har fått uppdraget att utföra finansiell portföljförvaltning för Ellevio. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och avtalet omfattar prissäkring för de nätförluster som Ellevio måste köpa upp.

– Vi är stolta över att vi får detta förtroende. Vi tar det som ett kvitto på att den kompetens vi har inom finansmarknaden står sig väldigt bra i konkurrensen, säger Örjan Thorén som är VD för Jämtkrafts dotterbolag Scandem, som kommer att utföra tjänsten.

När el transporteras genom ett elnät, omvandlas en del av elen till värme. Detta kallas för nätförluster. Elnätsägaren, Ellevio, kompenserar elmarknaden för denna förlust vanligen genom att teckna avtal om att köpa motsvarande el - det är här Jämtkraft kommer in och säkrar upp priset på den el som Ellevio köper.

Syftet med att prissäkra elleveransen är att säkerställa en stabilare elnätskostnad för kunderna.  Avtalet är på 3 år, plus två optionsår.

– Som ett av Sveriges största elnätsföretag är vi också en av Sveriges största elanvändare. De här upphandlingarna är viktiga eftersom de påverkar alla slutkunders nätavgift, säger David Bjurhall som är ansvarig för pris- och regleringsfrågor på Ellevio.

– Genom att prissäkra köpen i förväg blir variationerna i pris mycket mindre för kunderna, det går att jämföra med rörligt eller bundet bolån. I vår affärsmodell använder vi bara transparenta siffror vilket gör att våra uppdragsgivare har full insyn i hur vi agerar. Det tror vi är en framgångsfaktor, säger Örjan Thorén.

För pressinformation:
Örjan Thorén, vd Scandem 019-603 28 71
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72