Elnät okänsligt för väder

Publicerad 2008-07-14

Vädersäkringsprojektet i kommunerna Östersund, Krokom och Åre samt delar av Berg fortsätter. Jämtkraft går igenom hela ledningsnätet fram till år 2011.

Det är ett omfattande och viktigt arbete att skapa en modern och hållbar infrastruktur där säker elförsörjning ingår. Till skillnad mot många andra bolag så går Jämtkraft igenom och säkrar hela elnätet – och förbereder dessutom för uppkoppling till bredbandsnätet.

I år är sträckorna för jordkabelgrävning i områdena Kall-Konäs, Järpen-Järpbyn, Hållan-Gärde, Kluk, Änge, Mårdsbodarna, Rocksved och Härke. Dessutom pågår byten av luftledning vid Matnäset, Undersåker, Mörsil–Bleckåsen och Rönnöfors-Landön. När maskiner och manskap kommer till en bygd blir det genast hög aktivitet där och på många sätt lever en liten by upp.

Från starten våren 2006 fram till sommaren 2008 har Jämtkraft:

• grävt ner 54 mil elkabel

• bytt ut 27 mil luftledning

• trädsäkrat 60 mil regionledning

• rivit 24 mil gammal luftledning

• satt upp 300 nya fördelningsstationer.

Och arbetet fortgår ända fram till 2011. Grävning för jordkabel utförs under maj-december och under vintertid görs främst linbyten. För bredbandsuppkoppling till Stadsnätet dras rör i jorden som senare kan fyllas med optisk fiber. I luften hängs färdig fiberoptisk kabel upp.

Projektet sysselsätter runt 130 personer fördelade på 16 arbetslag.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Roos, informationschef, 063-14 91 35, 070-621 85 86.