Elnätavgiften höjs 1 januari

Publicerad 2008-12-17

Från årsskiftet höjer Jämtkraft Elnät AB avgiften med omkring 8 procent. För en kund som bor i lägenhet blir kostnadsökningen omkring 8 kr/månad och för en kund i en normalstor eluppvärmd villa blir kostnaden cirka 32 kr/månad.

– Vår ambition är att våra kunder ska ha tillgång till ett så driftsäkert elnät som möjligt till så bra priser som möjligt, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft. Vi höjer elnätavgiften med 8 procent vid årsskiftet. Det är en liten höjning i förhållande till många andra elnätsbolag, vi ligger fortfarande en bit under den genomsnittliga avgiften.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen för 2008 hamnar Jämtkraft Elnät på 44 plats bland 181 elnätsbolag när det gäller elnätavgiften för en normalvilla. Detta trots att Jämtkraft har ett elnät i glesbygd med få kunder per kilometer, vilket ger en högre naturlig driftkostnad än elnät i tätort.

Jämtkraft Elnät arbetar kontinuerligt med underhåll och förnyelse av elnätet för att kunna erbjuda kunderna säkra elleveranser. Under åren 2007-2010 investerar Jämtkraft omkring en och en halv miljard i elnätet. Arbetet med att vädersäkra nätet så att det ska bli mindre känsligt för oväder fortsätter. Elkablar grävs ner i marken och luftledningar förstärks.

Arbetet med att byta ut alla elmätare till fjärravlästa mätare har nyligen avslutats. Den 1 juli 2009 ska alla elmätare kunna avläsas månadsvis, ett viktigt steg mot att ge kunderna möjlighet att få bättre koll på sin elförbrukning.  

För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Roos, informationschef: 063-14 91 35, 070-621 85 86
hakan.roos@jamtkraft.se

 17 december 2008, 00:00 Från årsskiftet höjer Jämtkraft Elnät AB avgiften med omkring 8 procent. För en kund som bor i lägenhet blir kostnadsökningen omkring 8 kr/månad och för en kund i en normalstor eluppvärmd villa blir kostnaden cirka 32 kr/månad.

– Vår ambition är att våra kunder ska ha tillgång till ett så driftsäkert elnät som möjligt till så bra priser som möjligt, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft. Vi höjer elnätavgiften med 8 procent vid årsskiftet. Det är en liten höjning i förhållande till många andra elnätsbolag, vi ligger fortfarande en bit under den genomsnittliga avgiften.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen för 2008 hamnar Jämtkraft Elnät på 44 plats bland 181 elnätsbolag när det gäller elnätavgiften för en normalvilla. Detta trots att Jämtkraft har ett elnät i glesbygd med få kunder per kilometer, vilket ger en högre naturlig driftkostnad än elnät i tätort.

Jämtkraft Elnät arbetar kontinuerligt med underhåll och förnyelse av elnätet för att kunna erbjuda kunderna säkra elleveranser. Under åren 2007-2010 investerar Jämtkraft omkring en och en halv miljard i elnätet. Arbetet med att vädersäkra nätet så att det ska bli mindre känsligt för oväder fortsätter. Elkablar grävs ner i marken och luftledningar förstärks.

Arbetet med att byta ut alla elmätare till fjärravlästa mätare har nyligen avslutats. Den 1 juli 2009 ska alla elmätare kunna avläsas månadsvis, ett viktigt steg mot att ge kunderna möjlighet att få bättre koll på sin elförbrukning.

För ytterligare information kontakta gärna:

Håkan Roos, informationschef: 063-14 91 35, 070-621 85 86

hakan.roos@jamtkraft.se