Elområden - så påverkas du

Från och med 1 november 2011 delas Sverige in i fyra olika elområden. Syftet är att förbättra balansen mellan produktion och förbrukning och minska elöverföringen i de trånga sektorerna i landet. Detta innebär att elpriserna under vissa perioder kommer att skilja sig åt i de olika områdena.

Publicerad 2010-07-09

Priserna i varje elområde sätts utifrån marknadsreglerna, produktion och förbrukning anpassas till varandra inom varje område och den kapacitet som finns att överföra el till andra områden. Elområdena kallas ofta prisområden.

Mer information och karta

Mer information och karta över elområden får du på Svenska Kraftnäts webbplats.

Hur påverkar det mig?

Du ska fortsatt kunna handla el från vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Men elpriserna kan periodvis variera, beroende på var i Sverige du förbrukar din el. Generellt sett så blir elen billigare i norr, eftersom det här finns ett överskott på el, och dyrare i söder som har underskott på el.

Under en övergångsperiod kan vi enbart erbjuda rörligt pris för de kunder som har en anläggning i skåneregionen (elområde 4) och själva vill teckna avtalet på webben. Ring oss gärna om du bor i område 4 och vill teckna ett avtal på 6 eller 36 månader.

Ring oss på 063 – 14 90 00 om du vill veta mer.