Encore – miljöministermöte i Åre 15-17 juni

200 regionala miljöministrar och tjänstemän från hela Europa strålar samman på Holiday Club i Åre för att diskutera utmaningar för ett hållbart Europa. Jämtkraft är medarrangör när Jämtlands Läns Landsting bjuder in till den sjunde miljökonferensen för Europas regioner.

Publicerad 2006-06-08

Encore (Environment Conference of the Regions of Europe) är ett politiskt forum för alla EU:s regionala miljöministrar och politiker. Konferensen som anordnas vartannat år, syftar till att stärka medlemsländerna i deras arbete med att införliva EU:s miljöpolicy i den nationella politiken.

Torsdagen den 15 juni ska man bland annat diskutera "Markskydd" och fredagen den 16 juni är det "Klimatförändringar" på agendan.

Henrik Grill, vd på Jämtkraft, kommer på fredag förmiddag i sitt anförande att berätta om hur Jämtkraft i praktiken hanterar miljöarbetet i vår region. Några av de viktigaste områdena är:

  • Förnyelsebar energi
  • Ljus, luft och vatten
  • Vattenkraftens betydelse
  • Vår energihushållning

Jämtkraft finns på plats med en monter i konferenslobbyn, syftet är att sprida kunskap om hur ett energibolag kan agera för att vara en drivkraft för en region.

På lördagen har konferensdeltagarna möjlighet att besöka Östersund med studiebesök på Kraftvärmeverket i Lugnvik och lunch på Arctura.

För ytterligare information:
Agneta Myrberg, Jämtkrafts projektledare, tfn 063-14 90 95, 070-529 57 07 eller mejl agneta.myrberg@jamtkraft.se

Detaljerat program och mer information om konferensen finns på: www.encore2006.nu

Välkommen!