Engström satsar på solceller – för nuet och framtiden

18 solpaneler på villataket gör familjen Engström självförsörjande på el. En investering som grundar sig i såväl teknik- som miljöengagemang.

Publicerad 2020-08-25

jon engström, solelsproducent i ås, sitter på sitt hustak med blicken mot kameran. i bakgrunden skymtar solpanelerna på taket.

Jon Engström, solelsproducent i Ås, på sitt hustak som pryds av solpaneler.

 Miljöaspekten är en del plus att det känns som en både kortsiktigt och långsiktigt bra ekonomisk investering. Jag tror att om vi väl skulle bestämma oss för att sälja huset så tror jag att vi kommer att få igen den här investeringen. På lång sikt kommer anläggningen producera el under hela sin livstid och förhoppningsvis längre än 25 år och då kommer den faktiskt bli lönsam även på det viset, säger Jon Engström, solelsproducent i Ås.  

18 solpaneler – 5 500 kWh 

Familjen byggde huset 2013, ett välisolerat lågenergihus. Årsförbrukningen ligger på cirka 4 300 kWh/år och solcellsanläggningen med 18 solpaneler med optimerare beräknas producera cirka 5 500 kWh/år. 

– Vi har dimensionerat anläggningen så att vi producerar lite mer än vad vi gör med på ett år. Men vi räknar också med att vår förbrukning kommer att gå upp en aning när vi väl skaffar elbil, som är tanken.  

De 18 solpaneler som sitter på familjen Engströms hus ska producera cirka 5 500 kWh el per år.

Lokalt – tryggt och enkelt 

Jon Engström hade tankar på solenergi redan då de byggde huset för sju år sedan men det blev både komplicerat och dyrt. Efter att ha satt sig in i affären ytterligare, tagit in offerter från olika leverantörer och blivit beviljad investeringsstöd bestämde sig familjen i våras och i maj monterades anläggningen på taket. 

– Jag valde lokalt, det kändes tryggt och enkelt. Dom skötte montering och installation, vi behövde egentligen inte göra någonting. Det gick väldigt smidigt, säger Jon Engström.  

Vad har varit det krångligaste med att investera i solceller?
– Att sätta sig in i den ekonomiska delen, till exempel hur lång tid det tar att få igen investeringen. Det beror på så många olika parametrar. Det finns inget facit, om de lönar sig eller inte beror på allt från skatter, elpriser, hur lång tid med mera.  

Vad skulle du säga att det mest oväntade med bygget har varit?  
– Att det blev en snygg installation. Ser schysst ut och absolut inget krångel.

Visar solceller på Jon Engströms tak på Domherrevägen i Ås

De svarta solpanelerna passar bra till familjens vita villa med grått tak. 

Våga ta steget 

Har du några råd till den som funderar på att investera i solceller?  
– Jag skulle säga fyra saker:

  1. Sök investeringsstödet, det är enklare att investera om man redan har bidraget. 

  2. Ta in offerter och börja jämföra olika leverantörers erbjudanden. 

  3. Det är enkelt att välja en lokal aktör som finns på plats. Jag har inte behövt göra något själv. Jämtkraft har skött allting, allt från montering till elinstallation.

  4. Våga ta steget. Priserna har också sjunkit de senaste åren. I mitt fall från cirka 100 000 kronor till cirka 70 000 kronor.

Solceller

Producera egen förnybar solel

Drömmer du om att producera din egen el med hjälp av solceller? Vi säljer solceller och solcellspaket i hela Sverige.

Solceller