Ett jordfel orsakade strömavbrottet i Östersund

Publicerad 2011-08-18

Gårdagens strömavbrott orsakades av ett jordfel, mest troligt till följd av att en större fågel flugit in i en 145 kV-ledning. Fågeln orsakade en strömöverföring från elledning till en jordad del av elnätet.

Jämtkraft har besiktat 145kV-ledningen norr om Östersund där felet inträffade och konstaterar att det inte finns några bestående skador. Ledningen är tagen i drift igen.

- Vår teori är att en större fågel har orsakat en ljusbåge. Ström har överförts i luften, via fågeln, från elledningen till en järnbalk som är jordad. Skyddskretsarna aktiverades och strömbrytare slog ifrån, säger Pär-Erik Petrusson Jämtkraft.

Utbredningen av strömavbrottet blev omfattande och därför kommer Jämtkraft göra en utredning för att säkerställa att skyddskretsarna fungerat som de ska och att inga tekniska fel föreligger.

Räcker det med en fågel för att slå ut en ledning?

- Det krävs en oerhörd precision av en fågel för att lyckas med det där! Den har lyckats träffa en känslig anläggningsdel. De flesta risker är idag bortbyggda . Jag vågar påstå att vi har ett av Sveriges leveranssäkraste elnät, säger Pär-Erik Petrusson.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Irene Karlsson-Burman    063-57 74 72