Få ner värmekostnaden i ett gammalt hus

Per-Åke Kristiansson, fastighetsägare av Villa Tottebo, restaurangen mitt i Åre by i huset med hundraåriga anor, testar Ngenic Fastighet för att se om han kan få hjälp att optimera värmen ytterligare.

Publicerad 2019-06-12

per-åke, banhof café

Varför ville du testa Ngenic Tune?

- Jag blev tillfrågad av Jämtkraft att vara med i projektet. Min förhoppning är att värmestyrningen ska ge effekt på fakturan. Jag tycker också det är positivt att vi bidrar till lägre användning av spetsvärme i fjärrvärmecentralen – hela vitsen är ju inte bara att vi ska få det bättre utan alla.

Vad är din upplevelse så här långt?

- Jag tycker att den här värmestyrningen är rätt bekväm. Det har gått för kort tid för att vi ska kunna utvärdera, vi gjorde installationen i februari. Men jag kan säga att appen är väldigt lättanvänd. Hittills visar den rätt ofta att den kompenserar kraftigt – stämmer kompensationen kommer det att märkas skillnad!

- Huset som rymmer Villa Tottebo är en speciell lokal. Det byggdes för över 100 år sedan och gamla hus är som individer. Det beter sig olika beroende på hur mycket folk det är i huset och hur mycket vinden ligger på. Därför har vi valt att ha två innegivare. När vi till exempel har mycket folk i ena rummet, väljer vi givaren i det andra för att få bättre effekt.

Hur fungerade installationen?

- Jämtkraft skötte hela installationen åt oss, inga problem.