Felaktiga uppgifter om Jämtkraft i media

Uppgifter i media gör gällande att Jämtkraft efter en revision från Skatteverket ”straffas efter felaktig redovisning”. Detta är inte korrekt.

Publicerad 2012-09-20

Däremot har revision gjorts hos ett antal av Jämtkrafts företagskunder, där Jämtkraft på kundernas uppdrag hanterar deras energiskatteinbetalningar. Jämtkraft fungerar som mellanhand.

Kunderna är själva ansvariga för att uppge hur stor andel av verksamheten som är industriell, vilket styr hur mycket energiskatt som ska betalas. Skatteverket har gjort en annan bedömning av hur stor andel industriell verksamhet dessa kunder har än vad de själva gjort.

Kunderna i fråga har därefter ålagts att betala in mer skatt, något som alltså inte belastar Jämtkraft.

Jämtkraft har bett berörda media korrigera sina uppgifter.