Felaktigheter i ÖP skadar Jämtkraft

Publicerad 2012-06-13

I en artikel idag hävdar Östersunds-Posten att Anders Ericsson, vd Jämtkraft, inför Krokoms kommunfullmäktige sagt att ”det vore ett lagbrott att bara ha svenska arbetare”. Detta är inte korrekt. Anders Ericsson är felciterad. 

Däremot förde Anders Ericsson ett resonemang kring upphandlingen av arbetet med ombyggnationen av vattenkraftstationen i Hissmofors.

När det gäller Hissmofors har Jämtkraft gjort en korrekt upphandling och NCC tilldelades jobbet. I upphandlingen ställdes inga krav på nationaliteten hos de arbetare som ska utföra de olika arbetena inom projektet. Att ställa sådana krav skulle strida mot svensk lagstiftning.

Jämtkraft har därför inga möjligheter att styra hur entreprenören väljer att bemanna sin projektorganisation. Jämtkraft har dock fått skriftliga garantier från NCC att gällande lagar och regler ska följas.

ÖP väljer tyvärr att rubriksätta artikeln med ett citat som är felaktigt. Detta är olyckligt och skadar såväl Jämtkrafts varumärke som ÖPs trovärdighet. Jämtkraft har därför krävt en rättelse.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig                           063-57 74 72